HEIM   |   AKVARELLAR   |   GRAFIKK   |   SALSTADER   |   CV

Magne Kjellesvik er
fødd i 1949.
Oppvaksen på Tysnes, men har sidan 1976
budd og
arbeidd på Stord.

Han har utdanning frå Bergen Kunsthåndverksskole og Statens Lærerskole i Forming, Notodden.
Etter åtte år med undervisning og kunst, har han sidan 1984/85 arbeidd på heiltid som biletkunstnar.
Frå starten

i 1979 har han hatt vel 40 separatutstillingar;
frå Tromsø i nord til
Jæren i sør.
Magne Kjellesvik
arbeider i to teknikkar;
Akvarell og
Grafikk (linoleumssnitt).
Motiva spenner frå
reine naturskildringar til det meir fabulerande og humoristiske (uttrykket).
Grafikken trykkjer han sjølv på eiga presse. Arbeidstida fordeler seg omlag med 75% på grafikken og
resten på akvarellane.
Magne Kjellesvik Atelier 29 Stord  Tlf: 53494707 / 90507768  E-Post: mkjellesvik@hotmail.com